Skaber I inspirerende læringsmiljøer, samhørighed og livsglæde for børnene? Inddrager I børnenes forskellige kompetencer som ressourcer i børnenes fællesskaber? Understøttes børnenes læring gennem hele åbningstiden? Har I skabt en reflekterende kultur? Matcher I de krav, der er stillet på national plan, fra Ministeriet for Børn og Undervisning og KL.

 

Med en digital Læringsmiljøvurdering går I tæt på praksis

Medarbejderne får mulighed for at bruge deres energi på at inspirere og rammesætte arbejdet med omsorg og trivsel. De får mulighed for at støtte og guide børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber, samtidig med at legepladsen tages i brug som pædagogisk uderum, hvor medarbejderne aktivt indgår i legen og understøtter børns udvikling og læring.

Små ændringer kan gøre en stor forskel.

 

Viden og erfaringer omsættes til udviklende læringsmiljøer

I læringsmiljøvurderingen understøttes arbejdet med tilrettelæggelse og refleksion af læringsmiljøer, med mål for børnenes læring, samt valg af metoder, der bedst understøtter målene. Alt sammen med afsæt i barnets perspektiv.

Læringsmiljøvurderingen tager ikke afsæt i, hvad børnene kan – eller ikke kan. Det er en vurdering af, i hvilken grad dagtilbuddet er i stand til at skabe læringsmiljøer, der bidrager til, at voksne og børn hele tiden er med til at gøre hinanden dygtigere.

 

Fokusér på den pædagogiske praksis, der fungerer godt, og som bør videndeles

INFOBA Tilsyn understøtter både arbejdet med det administrative tilsyn og læringsmiljøvurderingen. Det giver jer mulighed for at følge op på data gennem refleksion og dialog.

Læringsmiljøet er klart organiseret, så børnene ser sig selv og hinanden, hvorefter læringsmiljøvurderingen kan danne afsæt til refleksion om det gode læringsmiljø.

Gennem systematisk refleksion hos medarbejderne øges fagligheden.

Udbytte

Hej forvaltning

Skab et fælles afsæt for god faglig praksis

Ledelse og udvikling udspiller sig på mange niveauer, både i forhold til at træffe beslutninger og sætte rammer og retning.

Rapporten afspejler medarbejdernes selvvurdering, sammenholdt med f.eks. hvordan forældrene oplever institutionen. Har den en imødekommende atmosfære, hvor børnene føler sig velkomne? Understøttes de i deres sproglige og motoriske udvikling?

Resultaterne fra vurderingen kan anvendes til systematisk refleksion på alle niveauer i kommunen. Det kan give stof til eftertanke og fornyet inspiration til, hvilken kvalitet den oplevede praksis har, og hvilken kvalitet ens egen praksis har.

Udbytte

Hej institutionsleder

Ved systematisk refleksion hos medarbejderne, øges fagligheden

Løsningen giver jer en bred metodefrihed ift jeres Læringsmiljøvurdering samtidig med, at I kan samle alle jeres tilsyn ét sted og sikre, at alle institutioner får samme behandling.

Det kan for eksempel indeholde spørgsmål om:

 • Omsorg og trivsel
 • Pædagogiske læreplaner
 • Fysisk indretning og anvendelse
 • Det pædagogiske personales kvalifikationer, kompetencer og engagement
 • Udvikling af inkluderende læringsmiljøer.

Ja tak, jeg ønsker at booke en demo

Udfyld dine kontaktoplysninger, og vi vil komme tilbage til dig med forslag til tid til et møde.

 • Ved at registrere dig bekræfter du, at du accepterer lagring og behandling af dine personlige data af INFOBA som beskrevet i fortrolighedspolitikken.

Fakta

Fordele for forvaltningen

 • Viden og kompetencer omsættes til udviklende læringsmiljøer
 • Kvaliteten i dagtilbuddet højnes
 • Pædagogiske praksis, der fungerer godt.

Fordele for institutionslederen

 • Resultaterne fra vurderingen kan anvendes til systematisk refleksion
 • Bidrager til udvikling af inkluderende læringsmiljøer, til nye refleksioner og dialoger
 • INFOBA Tilsyn et effektivt redskab med en bred metodefrihed.

Kontakt

Brug dit hjerte som telefon. Eller udfyld felterne her, så vender vi fluks tilbage.

Torben Væring

Produktchef

+45 26 24 06 16

Vi kan udrette så meget med it

Måske det hele begyndte, da Torben Væring prøvede faget elektronik i 7. klasse. Måske det var, da han blev ingeniør. Eller da han for over ti år siden fik en idé i sin søns daginstitution til et digitalt redskab, der gjorde pædagogernes hverdag nemmere. I dag er den digitale legekasse fuld af løsninger.

”Det, man kan udrette med it, det er helt vildt. Jeg elsker, når en kommune eller institution prøver vores løsninger og siger: ’Hold op, hvor er det smart!’ Det kan jeg leve længe på.”