Læring og platform der understøtter det daglige arbejde med barnets læringsproces.

Din guide til den styrkede pædagogiske læreplan

Denne guide er til dig, der ønsker mest muligt voksentid sammen med børnene, og som ønsker at give den styrkede læreplan så godt et liv som muligt – hvad enten du står ude i frontlinjen eller lægger de overordnede linjer inde på forvaltningen.

Det pædagogisk tilsyn med ét fælles ejerskab til tilsynet og en bred metodefrihed.

Alt om pædagogisk tilsyn, og hvordan du gør det godt

Få inspiration til, hvordan I får et ensartet tilsyn, der styrker den pædagogiske kvalitet, og til hvordan værktøj og metoder understøtter hele tilsynsprocessen. Du vil også få idéer til, hvad du kan bruge det pædagogiske tilsyn til?