Børn lærer bedst gennem leg

Langt de fleste børn trives i deres hverdag. Men hvordan trives hver enkel af ‘jeres’ børn? Virker barnet glad og tilfreds? Har barnet tillid til sig selv og egne evner? Indgår barnet i legefællesskaber, og kender barnet de sociale spillerregler for samvær? Udvikler barnet sig fysisk svarende til alderen?

Med de digitale redskaber, der organiserer arbejdet med leg, læring og trivsel, gør I gode miljøer bedre. Al viden er samlet ét sted, så I får en god overgang mellem rutiner og udvikling – fra modtagelsen om morgenen til de sene eftermiddagstimer.

Redskabet til arbejdet med trivsel er bygget op omkring ét af redskaberne fra ministeriet. Med redskabet sikrer I systematisk og tidlig opsporing af sociale trivselsproblemer hos børn i alderen fra 0-10 år. Alle børns sociale trivsel kan du vurdere på en tredelt skala, der giver jer mulighed for at drøfte og vurdere i fællesskab, hvor det enkelte barn skal placeres i forhold i trivsel.

De mange widgets til Leg og Læring hjælper både børn og medarbejdere til at være en del af fællesskabet.

JA TAK – SEND MIG DEN GRATIS E-BOG SPÆKKET MED INSPIRATION

Sådan bliver Aula

  • Begrænser sig til det, der handler om kommunikation og samarbejde
  • Vært for ”Widgets”, som er applikationer, der tilføjes i brugergrænsefladen og giver adgang til informationer fra andre it-løsninger, herunder INFOBA
  • Det er op til din kommune at beslutte, hvilke widgets du som brugere skal kunne se.

Hvis du har spørgsmål om Aula

Er du altid velkommen til at kontakte vores Salgschef Maria. Det gælder også, hvis der er andet, vi kan gøre for dig.

Maria Vittov Schønemann

Salgschef

+45 29 89 00 60

mvs@infoba.dk

Jeg holder af at flytte mennesker

Allerede som ung fandt Maria Vittov Schønemann magien i at motivere andre mennesker. Som tidligere elitegymnast trænede hun i en årrække børn på et konkurrencehold. Som voksen har hun en lang karriere som salgschef i it-virksomheder bag sig.

”Det er dét, mit arbejde går ud på: Jeg flytter mennesker mentalt fra ét sted til et andet. Og i den proces tilføjer jeg digitale værktøjer og løsninger, der giver de mennesker værdi”, siger hun.

Du kan læse mere om og se aktuel status på de mange widgets her

INFOBA Inklusion og Læringsmiljø

Med INFOBA Inklusion kan du arbejde med jeres rammer og pædagogiske praksis. Samtidig kan du sikre dig, at institutionens børn føler sig som en del af fællesskabet. Du får et læringsmiljø, der er til stede fra modtagelsen om morgenen til de sene eftermiddagstimer. Et læringsmiljø hvor du kan se på miljøerne omkring barnet og ikke på barnets egne kompetencer INFOBA Inklusionsmiljø bygger på Rasmus Alenkærs IC3 model for kvalitativ inklusion. Modellen inddrager de fysiske, sociale og læringsmæssige rammer.

Forventet releasedato: 1. juni 2020

INFOBA Relationslandskab

INFOBA Relationslandskaber giver dig et godt udgangspunkt for barnets udfordringer med relationer og mulighed for at sætte ind lige dér, hvor barnet har behov. Du får øje på de børn, der har brug for ekstra hjælp, fordi du har et godt og visuelt overblik over børnegruppens relationslandskaber. Du kan ud fra en række udsagn følge om barnet udvikler sig som ønsket, eller om der er områder, hvor barnet ikke udvikles.

Forventet releasedato: 1. juni 2020

INFOBA SMTTE og Analysesol

SMTTE-modellen kan du bruge til konkrete problemstillinger og udfordringer i hverdagen - herunder dokumentation og evaluering. Du kan lave en SMTTE for et barn, en gruppe af børn, et projekt eller et fokusområde. Du har mulighed for at løbende tilrette modellen, dele den med dine kollegaer og se hele historikken. Analysesol er et pædagogisk redskab, som hjælper dig med at analysere en problemstilling omkring et enkelt barn, en børnegruppe eller en given situation.Der kan arbejdes med på opretholdende faktorer, ud fra et perspektiv fra aktør, individ og kontekst. Du får fokus på, hvad der er fremmende og hæmmende for, at barnet/børnegruppen kan udvikle sig positivt.

Forventet releasedato: 1. juni 2020

INFOBA Trivsel

Trivselsvurderingsværktøjet er bygget op omkring ét af redskaberne fra ministeriet. Det styrker jeres fokus på barnets trivsel, udvikling og læring med en tidlig erkendelse af, at et barn ikke trives, og dermed styrker det også muligheden for en tidlig indsats. Tidlig opsporing af trivsel hos børn i en udsat positionAlle børns sociale trivsel kan I vurdere på en tredelt skala, der fortæller om, hvordan barnet har det i en bestemt sammenhæng:

  • Grøn trivsel: Barnet trives og udvikler sig som forventet.
  • Gul trivsel: Barnet viser tegn på, at det måske ikke trives og ikke udvikler sig som forventet.
  • Rød trivsel: Barnet viser sikre tegn på, at det ikke trives, og at det slet ikke udvikler sig som forventet.
 Med den tidlige opsporing kan I drøfte og vurdere i fællesskab, hvor det enkelte barn eller en gruppe af børn skal placeres i forhold til trivsel. Er der bekymring for barnets trivsel, og vurderes barnet at være i de tre positioner, kan det give anledning til god faglig sparring og dialogmøde med forældrene.

Forventet releasedato: 1. juni 2020

Relateret widgets

Widgetstil planlægning

Med løsningerne til planlægning får du værktøjer til den styrkede pædagogisk læreplan, læringsplatform, læselog og tilsyn.

Widgetstil leg og læring

Med løsningerne til leg og læring kan du arbejde med jeres rammer og pædagogiske praksis. Samtidig kan du sikre dig, at institutionens børn føler sig som en del af fællesskabet.

Widgetstil observation og reflektion

Observationsredskaber giver dig specifik viden om tidlige og forebyggende indsatser, inden for barnets sociale, sproglige eller motoriske kompetencer og udvikling.

Vi er godt i gang med udviklingen af widgets til Aula

Vi arbejder agilt og udvikler i sprints, så der løbende er mulighed for at skræddersy de mange widgets. Dermed sikrer vi, at de løser din kommunes specifikke problemstillinger. Vi glæder os til at vise dig de mange widgets, der alle har afsæt i jeres udviklingsønsker.

Hvis du mener, at der mangler en widget i listen, vil vi altid gerne høre fra dig.

SKRIV TIL OS

Ja tak, jeg ønsker at få aktuel viden om Aula og INFOBA direkte i min indbakke

  • Ved at registrere dig bekræfter du, at du accepterer lagring og behandling af dine personlige data af INFOBA som beskrevet i fortrolighedspolitikken.