Brænder I for at gøre trivsel til en leg?Er I optaget af at styrke børnenes trivsel, sprog, motorik og relationer?

Et godt børnemiljø kan betyde mange legekammerater og et rigt børneliv. Et børnemiljø hvor det enkelte barn indgår i meningsfulde relationer med andre børn og voksne omkring sig. Derfor integrerer vi naturligvis alle observationsredskaberne med Aula.

Med observationsløsningen får I et godt og visuelt overblik over børnegruppens relationslandskaber. Personalet kan ud fra en række udsagn følge, om barnet udvikler sig som ønsket, eller om der er områder, hvor barnet ikke udvikles.

Derfor er de pædagogiske værktøjer samlet i én og samme digitale platform, med sammenhængende observationer, der giver dig viden om børns udvikling. Det hjælper dig med at sammentænke og omsætte observationer til god pædagogik i den pædagogiske praksis.

Løsningen med observationsredskaberne giver jeg kontinuitet og kvalitet i jeres arbejde med observationer. Observationsredskaberne understøtter jeres feedbackbaserede evalueringskultur.

De fem observationsredskaber følger kvaliteten i et dagtilbud over tid eller på tværs af dagtilbud i kommunen. De bidrager med specifik viden om tidlig og forbyggende indsatser inden for barnets sociale, sproglige eller motoriske kompetencer og udvikling.

JA TAK – SEND MIG DEN GRATIS E-BOG SPÆKKET MED INSPIRATION

Sådan bliver Aula

  • Begrænser sig til det, der handler om kommunikation og samarbejde
  • Vært for ”Widgets”, som er applikationer, der tilføjes i brugergrænsefladen og giver adgang til informationer fra andre it-løsninger, herunder INFOBA
  • Det er op til din kommune at beslutte, hvilke widgets du som brugere skal kunne se.

Hvis du har spørgsmål om Aula

Er du altid velkommen til at kontakte vores Salgschef Maria. Det gælder også, hvis der er andet, vi kan gøre for dig.

Maria Vittov Schønemann

Salgschef

+45 29 89 00 60

mvs@infoba.dk

Jeg holder af at flytte mennesker

Allerede som ung fandt Maria Vittov Schønemann magien i at motivere andre mennesker. Som tidligere elitegymnast trænede hun i en årrække børn på et konkurrencehold. Som voksen har hun en lang karriere som salgschef i it-virksomheder bag sig.

”Det er dét, mit arbejde går ud på: Jeg flytter mennesker mentalt fra ét sted til et andet. Og i den proces tilføjer jeg digitale værktøjer og løsninger, der giver de mennesker værdi”, siger hun.

Du kan læse mere om og se aktuel status på de mange widgets her

INFOBA Relationslandskab

INFOBA Relationslandskab giver dig et godt udgangspunkt for arbejdet med barnets udfordringer med relationer og mulighed for at sætte ind lige dér, hvor barnet har behov. Med et godt og visuelt overblik over børnegruppens relationslandskaber får du øje på de børn, der har brug for ekstra hjælp. Du kan ud fra en række udsagn følge, om barnet udvikler sig som ønsket, eller om der er områder, hvor barnet ikke udvikles.

Forventet releasedato: 1. juni 2020

INFOBA Alle Med

Observationsværktøjet Alle Med giver din institution og forvaltning et 360 graders blik på alle børn – fra trivsel, motorik og socioemotionel udvikling til leg og sprog – Alle Med favner det hele. Med én samlet, digital løsning, der hjælper jer med at se på et barns udvikling, lige fra sprog, motorik og socialt til helt almindelige hverdagsaktiviteter, kan I inddrage andre faggrupper, når det er relevant og mest hensigtsmæssigt. Alle Med er den digitale version af det brugte og anerkendte papirskema Alle Med fra Special-Pædagogisk Forlag.

Forventet releasedato: 1. juni 2020

INFOBA TrasMo

Du kan bruge observationsværktøjet TrasMo til at sikre overblik, sammenhæng og ensartet registrering af hvert barns udvikling af sansemotoriske færdigheder i alderen to til fem år. TrasMo er den digitale version af det anerkendte papirskema TrasMo fra Special-Pædagogisk Forlag.

Forventet releasedato: 1. juni 2020

INFOBA Tras

Observationsværktøjet Tras sikrer, at du og din institution systematisk og ensartet kan observere hvert eneste barns sproglige udvikling. Det hjælper dig med at sammentænke og omsætte disse til god pædagogik i den pædagogiske praksis. TRAS er den digitale version af det brugte og anerkendte papirskema TRAS.

Forventet releasedato: 1. juni 2020

INFOBA Mio

Den følelsesmæssige og relationsmæssige side af matematikken er meget betydningsfuld for barnets udvikling. Ifølge Danmarks Evalueringsinstituts rapport om måleredskaber i dagtilbud er MIO det eneste redskab på markedet til at måle børnenes udvikling i forhold til matematisk sprog, talrækken, antal, logiske slutninger, former og mønstre.

Forventet releasedato: 1. juni 2020

Mangler du en widget i listen?

Vil vi altid gerne høre fra dig.

Relateret widgets

Widgets til planlægning

Med løsningerne til planlægning får du værktøjer til den styrkede pædagogisk læreplan, læringsplatform, læselog og tilsyn.

Widgets til leg og læring

Med løsningerne til leg og læring kan du arbejde med jeres rammer og pædagogiske praksis. Samtidig kan du sikre dig, at institutionens børn føler sig som en del af fællesskabet.

Widgets til observation og reflektion

Observationsredskaberne giver dig specifik viden om tidlige og forebyggende indsatser, inden for barnets sociale, sproglige eller motoriske kompetencer og udvikling.

Ja tak, jeg ønsker at få aktuel viden om Aula og INFOBA direkte i min indbakke

  • Ved at registrere dig bekræfter du, at du accepterer lagring og behandling af dine personlige data af INFOBA som beskrevet i fortrolighedspolitikken.

Vi er godt i gang med udviklingen af widgets til Aula

Vi arbejder agilt og udvikler i sprints, så der løbende er mulighed for at skræddersy de mange widgets, sådan at de løser din kommunes specifikke problemstillinger. Vi glæder os til at vise dig, de mange widgets, der alle har afsæt i jeres udviklingsønsker.

Hvis du mener, at der mangler en widget i listen, vil vi altid gerne høre fra dig.

SKRIV TIL OS