Hver dag er en ny dag på gul stue

Arbejdsdagen indeholder en lang række idéer og forslag til, hvorledes du som pædagog bedst skaber lærerige miljøer for børn. Derfor er det vigtigt, at du bevarer overblikket, når du planlægger og forbereder jeres arbejde.

Har I overblik over året, ugen, de planlagte aktiviteter og spontant opståede behov og interesser i institutionen, så samspillet mellem ledelsen, forældrene og forvaltningen styrkes?

Er det nemt for medarbejderne at forstå, hvordan løsningerne spiller sammen med både det faglige arbejde og de ansatte, som skal anvende løsningerne? Hvordan funktionalitet til den styrkede pædagogiske læreplan, forløb, de pædagogiske læringsmål og hele tilsynsprocessen kan ses på Aula via INFOBAs widget.

Nærværende og nysgerrige pædagoger er gode forbilleder for børnene. Derfor gælder det om at få administration og afrapportering til at ske smidigt og hurtigt, så personalet kan bruge krudtet på det pædagogiske og menneskelige arbejde.

JA TAK – SEND MIG DEN GRATIS E-BOG SPÆKKET MED INSPIRATION

Sådan bliver Aula

  • Begrænser sig til det, der handler om kommunikation og samarbejde
  • Vært for ”Widgets”, som er applikationer, der tilføjes i brugergrænsefladen og giver adgang til informationer fra andre it-løsninger, herunder INFOBA
  • Det er op til din kommune at beslutte, hvilke widgets du som brugere skal kunne se.

Hvis du har spørgsmål om Aula

Er du altid velkommen til at kontakte vores Salgschef Maria. Det gælder også, hvis der er andet, vi kan gøre for dig.

Maria Vittov Schønemann

Salgschef

+45 29 89 00 60

mvs@infoba.dk

Jeg holder af at flytte mennesker

Allerede som ung fandt Maria Vittov Schønemann magien i at motivere andre mennesker. Som tidligere elitegymnast trænede hun i en årrække børn på et konkurrencehold. Som voksen har hun en lang karriere som salgschef i it-virksomheder bag sig.

”Det er dét, mit arbejde går ud på: Jeg flytter mennesker mentalt fra ét sted til et andet. Og i den proces tilføjer jeg digitale værktøjer og løsninger, der giver de mennesker værdi”, siger hun.

Du kan læse mere om og se aktuel status på de mange widgets her

INFOBA Læringsplatform

Læringsplatformen kan indeholde en lang række idéer og forslag til, hvorledes du som pædagog bedst skaber lærerige miljøer for børn. Med Læringsplatformen får du styr på projektforløb og aktiviteter, og sikrer evaluering som foreskrevet i ”Den styrkede pædagogiske læreplan”. Læringsplatformen kan tilpasses din kommunes egen pædagogik.

Forventet releasedato: 1. juni 2020

INFOBA Pædagogisk læreplan

Med INFOBA Pædagogisk læreplan får I styr på jeres grundlag for at leve op til reglerne.Områdeledelsen udarbejder læreplaner, hun eller han deler med de enkelte institutioner. På den måde bliver de en integreret del af resten af det pædagogiske personales praksis. Læreplanen kan  integreres med andre pædagogiske redskaber, som giver liv i læreplanerne og gør det muligt at følge med i arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Forventet releasedato: 1. juni 2020

INFOBA Tilsyn

Tilsyn understøtter hele tilsynsprocessen (Det løbende tilsyn, Tilsynsdialogmøder og Sammen om kvalitet). INFOBA Tilsyn giver jer en bred metodefrihed jf. Jeres egen tilsynskoncept. Understøtter kvaliteten i jeres dagtilbud og beskriver den praksis, der ønskes iagttaget og vurderet. Også i samtalerne med forældrene ved hjælp af input fra det pædagogiske personale. Det er muligt at arbejde med kombinationer af tilsynsformer. Tilpasse tilsynet til konkrete situationer. Anmeldt og uanmeldt tilsyn. Udviklingspunkter og handleplaner. Opsætte egen tilsynstyper, kategorier, spørgsmål og taksonomier INFOBA Tilsyn samler hele indsatsen på tilsyn for både det kommunale og private område, herunder dagplejere, private passere, institutioner, fritidscentre og skoler.

Forventet releasedato: 1. juni 2020

INFOBA Forældresamtaler

Med INFOBA Forældresamtaler kan pædagoger let inddrage forældre og kommende lærere i børnenes liv og læring i institutionen. Forældresamtaler lægger et stærkt fundament under de vigtige samtaler, pædagoger har med forældrene. Samtalerne tager udgangspunkt i dét, barnet kan og den viden og erfaring, barnet har tilegnet sig. Når du forbereder dig til samtalen, kan du se den læring, barnet har været med i og vise, hvordan det matcher med de seks læreplanstemaer.

Forventet releasedato: 1. juni 2020

INFOBA PPR

Med INFOBA PPR får du mulighed for at støtte jeres dagtilbud i at skabe inkluderende miljøer og hjælpe forældre og pædagoger med at skabe gode rammer for børns udvikling og trivsel.Når du inddrager PPR i forhold til et barn, beskriver du hvad der specielt er gjort for at støtte barnets udvikling samt din vurdering heraf. INFOBA PPR giver de voksne omkring barnet mulighed for at samarbejde i et tværfagligt forum.Pædagoger, psykologer, tale-høre pædagoger, lærere, ledere og forældre deler relevant dokumentation igennem INFOBA PPR. Med alt samlet ét sted kan I styre sagernes gang og sikre, at ingen børn bliver sluppet for tidligt.

Forventet releasedato: 1. juni 2020

INFOBA Læselog

Med INFOBA Læselog får lærere, pædagoger, læsekonsulenter og læsevejleder det fulde overblik over elevernes læse-, skrive- og staveudvikling, så de kan sætte tidligt ind. En 3 års sprogvurdering med fokuseret indsats - eller særlig indsats - kan skrives ind i sprogloggen, så der automatisk oprettes en læselog. Læseloggen er udviklet i samarbejde med læsekonsulent Lillian Byrialsen og lever op til de seneste anbefalinger fra samrådet ROAL. Redskabet samler oplysninger om elevers læse-, skrive- og staveudvikling, så de ligger ét sted. Læseloggen øger samarbejdet mellem lærere og fagspecialister på tværs af områder og giver alle overblik over de små skridt på vej til at blive en bedre læser, skriver og staver.

Forventet releasedato: 1. juni 2020

Relateret widgets

Widgetstil planlægning

Med løsningerne til planlægning får du værktøjer til den styrkede pædagogisk læreplan, læringsplatform, læselog og tilsyn.

Widgetstil leg og læring

Med løsningerne til leg og læring kan du arbejde med jeres rammer og pædagogiske praksis. Samtidig kan du sikre dig, at institutionens børn føler sig som en del af fællesskabet.

Widgetstil observation og reflektion

Observationsredskaber giver dig specifik viden om tidlige og forebyggende indsatser, inden for barnets sociale, sproglige eller motoriske kompetencer og udvikling.

Vi er godt i gang med udviklingen af widgets til Aula

Vi arbejder agilt og udvikler i sprints, så der løbende er mulighed for at skræddersy de mange widgets. Dermed sikrer vi, at de løser din kommunes specifikke problemstillinger. Vi glæder os til at vise dig de mange widgets, der alle har afsæt i jeres udviklingsønsker.

Hvis du mener, at der mangler en widget i listen, vil vi altid gerne høre fra dig.

SKRIV TIL OS

Ja tak, jeg ønsker at få aktuel viden om Aula og INFOBA direkte i min indbakke

  • Ved at registrere dig bekræfter du, at du accepterer lagring og behandling af dine personlige data af INFOBA som beskrevet i fortrolighedspolitikken.