Langt de fleste børn trives i deres hverdag

Men hvordan trives ‘jeres’ børn? Virker barnet glad og tilfreds? Har barnet tillid til sig selv og egne evner? Indgår barnet i legefællesskaber, og kender det de sociale spillerregler for samvær?

Trivselsvurderinger varierer tit fra pædagog til pædagog, stue til stue, institution til institution. Men vi ved fra forskningen, at jo tidligere vi opdager, at et barn ikke trives, jo større chance er der for, at vi kan hjælpe barnet til øget trivsel.

 

Tidlig opsporing af trivsel hos børn i en udsat position

Formålet med trivselsvurderingen er, så tidligt som muligt, at få øje på om et barn mistrives og herefter iværksætte en tidlig indsats, der kan sikre, at barnets trivsel styrkes.

Løsningen giver det pædagogiske personale indsigt i børnegruppen og mulighed for at tilrettelægge og justere læringsmiljøerne.

Alle børns sociale trivsel kan I vurdere på en tredelt skala, der fortæller om, hvordan barnet har det i en bestemt sammenhæng:

 • Grøn trivsel: Barnet trives og udvikler sig som forventet.
 • Gul trivsel: Barnet viser tegn på, at det måske ikke trives og ikke udvikler sig som forventet.
 • Rød trivsel: Barnet viser sikre tegn på, at det ikke trives, og at det slet ikke udvikler sig som forventet.

Med den tidlige opsporing kan I drøfte og vurdere i fællesskab, hvor det enkelte barn eller en gruppe af børn skal placeres i forhold i trivsel. Er der bekymring for barnets trivsel, og vurderes barnet at være i de tre positioner, kan det give anledning til en god faglig sparring og dialog med forældrene.

Udbytte

Hej forvaltning

Kunne det ikke være skønt med en visuel oversigt over børns trivsel med et trafiklys signal: rød, gul og grøn?

Mange pædagoger vurderer dagligt, om alle ’deres’ børn trives. Der kan imidlertid være stor forskel på hvilke tegn, de kigger efter.

Med INFOBA Trivsel får I en klar og præcis definition af, hvilke kendetegn pædagogen skal se efter indenfor de tre niveauer af trivsel: grøn, gul og rød. Samtidig kan de løbende notere om det, de observerer.

I får trivselsstatistik pr. stue, klasse, institution og et samlet overblik med procentsatser.

Udbytte

Hej institutionsleder

Et godt miljø er en forudsætning for et barn i trivsel

Det bliver synligt for alle, at du, dine kollegaer og jeres institution prioriterer samarbejde og trivsel, forebyggelse og tidlig indsats. At du tager bekymringer alvorligt og handler på dem. Det inviterer forældrene ind i et styrket forældresamarbejde. Det giver grobund for trivsel.

I undgår, at en brainstorm ender som en storm i et glas vand. I INFOBA SMTTE og Analysesol kan I gemme noter, beskrivelser og billeder som dokumentation. I kan planlægge forløb og aktiviteter og bagefter dokumentere og evaluere, om alt gik som planlagt.

INFOBA trivsel sikrer, at du systematisk får set alle børn – fordi løsningen automatisk placerer barnet øverst på listen over børn, der bør iagttages.

Fakta

Fordele for forvaltningen

 • sikre en fælles og systematisk metode for tidlig opsporing af børns trivsel på 0-10-års-området
 • styrke samarbejdet med forældrene om børns trivsel
 • statistik på børns trivsel, der underbygger en tidligere, rettidig og mere kvalificeret underretning
 • den gode overgang, der styrker den faglige dialog og den fælles forståelse.

Fordele for institutionslederen

 • styrker det tværprofessionelle samarbejder, der handles i fællesskab
 • automatisk reminder, der sikrer, at du systematisk får set alle børn
 • evaluering i de tre positioner
 • systematiske trivselsevalueringer af alle børn
 • medvirker til at barnet gøres skoleparat.

Kontakt

Brug dit hjerte som telefon. Eller udfyld felterne her, så vender vi fluks tilbage.

Maria Vittov Schønemann

Salgschef

+45 29 89 00 60

mvs@infoba.dk

Jeg holder af at flytte mennesker

Allerede som ung fandt Maria Vittov Schønemann magien i at motivere andre mennesker. Som tidligere elitegymnast trænede hun i en årrække børn på et konkurrencehold. Som voksen har hun en lang karriere som salgschef i it-virksomheder bag sig.

”Det er dét, mit arbejde går ud på: Jeg flytter mennesker mentalt fra ét sted til et andet. Og i den proces tilføjer jeg digitale værktøjer og løsninger, der giver de mennesker værdi”, siger hun.

”I Furesø kommune har vi været meget tilfredse med den hurtighed og smidighed, INFOBA udviste, da vi havde behov for at redigere trivselsmodulet til lokale forhold.”

Anne Leopold og Henrik Bührmann / inklusionskonsulent og it-konsulent i Furesø kommune

Ja tak, jeg ønsker at booke en demo

Udfyld dine kontaktoplysninger, og vi vil komme tilbage til dig med forslag til tid til et møde.

 • Ved at registrere dig bekræfter du, at du accepterer lagring og behandling af dine personlige data af INFOBA som beskrevet i fortrolighedspolitikken.

Relateret

Find lignende løsninger

Redskaber til udvikling af inkluderende læringsmiljø.

Inklusion og Læringsmiljø

Skab (hjerte)rum til alle børn

Pædagog og børn, SMTTE

SMTTE og Analysesol

Få analyser der stråler som en sol

Skab den gode relation i dagtilbud

Relationsanalyse

Bliv en del af flokken