Vi bygger på pædagogik og it. Det ved vi en del om. Men vi udvikler os ikke alene. Sammen med faglige fyrtårne skaber vi de bedste løsninger

Louise Klinge. Dorthe Filtenborg. Lillian Byrialsen. Birte Engmann Pedersen. Og mange, mange andre.

Siden INFOBA tog de første, spæde skridt, har vi været hjulpet godt på vej af fagligt dybt kompetente mennesker indenfor og udenfor det kommunale system.

Pædagogisk praksis

Dorthe Filtenborg, pædagogisk konsulent, har vi en kontinuerlig relation til, næsten siden vi skrev de første linjer kode.

Dorthe Filtenborg har blandt andet sparret med os omkring den pædagogiske praksis, pædagogisk dokumentation og evaluering. Hun er uddannet småbørnspædagog. Efterfølgende har hun udviklet den pædagogiske praksis i daginstitutioner og læringsmiljøer.

Relationer

De unikke, digitale løsninger om relationer, som er den første af deres art, har vi udviklet sammen med pædagogisk konsulent, Betina Byriell Larsen fra Gladsaxe kommune og ph.d. Louise Klinge. Den relationelle faglighed bygger i høj grad på Louise Klinges forskning og de indsigter, hun har delt med os.

Partnerskab med Alinea

Ergoterapeut Birte Engmann Pedersen er hjernen bag TrasMo, det populære skema om Tidlig Registrering af Sansemotoriske Færdigheder. Takket være et godt samarbejde med hende og Specialpædagogisk-forlag – som i dag er Alinea – har vi udviklet en digital udgave af observationsskemaet, der sparer pædagogerne for unødvendigt papirarbejde, så de kan være nærværende sammen med børnene.

Sammen med Alinea tilbyder vi også digitale udgaver af andre observationsskemaer, for eksempel Tras, der står for Tidlig Registrering af Sprog og MIO, som pædagogerne kan bruge til at observere børnenes færdigheder udi matematik og natur.