Børns trivsel

Pædagoger fornemmer, om et barn er i trivsel

DET GODE BØRNELIV interviewer her Lise Petersen, der er uddannet pædagog og i dag arbejder som udviklings- og implementeringskonsulent i it-virksomheden INFOBA. I interviewet fortæller hun om, hvordan digitale løsninger kan bidrage til pædagogernes arbejde med børns trivsel.

Dokumentation af pædagogisk praksis

Dorthe Filtenborg stiller i interviewet med Produktchef, Torben Væring, skarpt på digitale værktøjer til dokumentation af pædagogisk praksis.

Forskningsbaseret, online værktøj vil øge kvaliteten med tilsyn i dagtilbud

Professionshøjskolen UCN og it-virksomheden INFOBA går sammen om et forskningsbaseret, online værktøj til kommuner, institutioner og pædagoger for at skabe et bedre tilsyn i landets vuggestuer, børnehaver og dagplejer.