Arbejdsdagen indeholder en lang række idéer og forslag til, hvorledes du som pædagog bedst skaber lærerige miljøer for børn. Derfor er det vigtigt, at du bevarer overblikket, når du planlægger og forbereder jeres arbejde.

Har I overblik over året, ugen, de planlagte aktiviteter og spontant opståede behov og interesser i institutionen, så samspillet mellem ledelsen, forældrene og forvaltningen styrkes?

Er det nemt for medarbejderne at forstå, hvordan løsningerne spiller sammen med både det faglige arbejde og de ansatte, som skal anvende løsningerne? Hvordan funktionalitet til den styrkede pædagogiske læreplan, forløb, de pædagogiske læringsmål og hele tilsynsprocessen.

Nærværende og nysgerrige pædagoger er gode forbilleder for børnene. Derfor gælder det om at få administration og afrapportering til at ske smidigt og hurtigt, så personalet kan bruge krudtet på det pædagogiske og menneskelige arbejde.

Leg og Læring - Med en digital Læringsmiljøvurdering går I tæt på praksis.

Læringsmiljøvurdering

Giver alle børn lige mulighed for at være aktive deltager i børnefællesskaber

Læselog

Få sammenhæng i læseindsatserne

Læring og platform der understøtter det daglige arbejde med barnets læringsproces.

Pædagogisk læreplan

Fra læreplan til legeplan

Trivsel: Se efter tegn på mistrivsel hos institutionsbørn.

PPR

Underretning om et barns mistrivsel

Forældresamtaler

Nøglen til et frugtbart samarbejde

Læring og platform der understøtter det daglige arbejde med barnets læringsproces.

Læringsplatform

Den styrkede pædagogiske læreplan

Det pædagogisk tilsyn med ét fælles ejerskab til tilsynet og en bred metodefrihed.

Tilsyn

Med ét fælles ejerskab til tilsynet og en bred metodefrihed