Brænder I for at gøre trivsel til en leg?Er I optaget af at styrke børnenes trivsel, sprog, motorik og relationer?

Et godt børnemiljø kan betyde mange legekammerater og et rigt børneliv. Et børnemiljø hvor det enkelte barn indgår i meningsfulde relationer med andre børn og voksne omkring sig.

INFOBAs observationsløsning er den rigtige retning at gå for at optimere arbejdet med pædagogikken og indsatsen for de børn, som har behov for en fokuseret eller særlig indsats.

 

Børns leg er livsvigtig

Børnenes muligheder for leg og deltagelse i sunde børnefællesskaber er vigtig. Derfor er de pædagogiske værktøjer samlet i én og samme digitale platform, med sammenhængende observationer, der giver dig viden om børnenes udvikling. Løsningen til observation hjælper jer med at sammentænke og omsætte jeres observationer til god pædagogik i den pædagogiske praksis.

Observationsredskaberne giver jer kontinuitet og kvalitet i jeres arbejde med mål og målinger, samtidig med, at det understøtter jeres feedbackbaseret evalueringskultur. INFOBAs digitale redskaber til observation og refleksion støtter op om, at alle børn bliver mødt med et læringsmiljø, der understøtter deres udvikling.

Børn i skov, matematisk opmærksomhed

Mio

Mio Min Matematik. Mål børnenes matematiske opmærksomhed

Piger kigger, digitalt overblik

Alle Med

Få et 360 graders blik på alle børn

Værktøj: Får jeres børn et solidt sprogligt fundament?

Tras

Gå på opdagelse i børnenes sprog

Børn leger, TrasMo

TrasMo

Styrker børnenes motorik