Er du optaget af at styrke børnenes trivsel, sprog, motorik og relationer?Så er der meget der tyder på at INFOBAs observationsløsning er den rigtige retning at gå for at optimere arbejdet med pædagogikken og indsatsen for de børn, som har behov for en fokuseret eller særlig indsats. De pædagogiske værktøjer samles i en og samme digitale platform, med sammenhængende observationer, der giver dig viden om børns sproglige og generelle udvikling. Det hjælper jer med at sammentænke og omsætte disse til god pædagogik i den pædagogiske praksis. Observationerne til at vurdere, reflektere og evaluere, giver jer kontinuitet og kvalitet i jeres arbejde med mål og målinger. Samtidig med, at det understøtter jeres feedbackbaseret evalueringskultur. De 5 observationsredskaber følger kvaliteten i et dagtilbud over tid eller på tværs af dagtilbud i kommunen. Det bidrager med specifik viden om tidlig og forbyggende indsatser, inden for barnets sociale, sproglige eller motoriske kompetencer og udvikling.

Børn i skov, matematisk opmærksomhed

Mio

Mio Min Matematik. Mål børnenes matematiske opmærksomhed

Piger kigger, digitalt overblik

Alle Med

Få et 360 graders blik på alle børn

Barn, tras

Tras

Gå på opdagelse i børnenes sprog

Børn leger, TrasMo

TrasMo

Styrker børnenes motorik