Digitalt evalueringsredskab

Der findes mange forskellige redskaber, dagtilbuddets ledelse og pædagogiske personale kan tage i brug når, de både skal dokumentere og evaluere deres pædagogiske praksis herunder læringsmiljøet. Eksempelvis kan dagtilbuddet vælge et it-redskab.

DET GODE BØRNELIV stiller i dette interview med INFOBA, der er et it-firma med speciale indenfor it-redskaber til dagtilbud, skarpt på, hvad et it-redskab kan og, hvordan det kan anvendes af dagtilbuddet i forhold til opbygning af og arbejdet med evalueringskulturen.

Hvordan kan lederen og det pædagogiske personale i dagtilbuddet arbejde med systematisk pædagogisk dokumentation ved at anvende de digitale redskaber, INFOBA’s system tilbyder? Kan du give et eksempel fra praksis?

Vi var på et tidspunkt på besøg i to områder i Randers. Pædagogerne og lederne ville blandt andet gerne høre, hvordan vi kunne indstille it-systemet, så de selv bestemte, hvornår hvert barn skulle observeres og dokumenteres. De ville også gerne være sikre på, at de ikke glemte nogen børn.

INFOBA’s system sendte dem en påmindelse om hvert barn, så de huskede at observere alle og gøre det systematisk. INFOBA’s it-redskab løftede hermed en byrde fra deres skuldre, som de var lykkelige for at slippe for.

 

Et andet eksempel stammer også fra den pædagogiske hverdag. Mange pædagoger og pædagogisk personale observerer, hvordan hvert barn udvikler sig for eksempel motorisk og sprogligt. Pædagogerne har i mange år brugt papirskemaer til den opgave. Vi har digitaliseret de skemaer, hvilket konkret betyder, at personalet får et bedre overblik over både hvert barn og hele gruppen. Tidligere kunne en pædagog for eksempel opfange, hvordan ét eller to børn måske havde udfordringer med at hoppe eller kaste en bold. Med de digitale redskaber kan vedkommende nu se, om den udfordring gælder for hele gruppen, så de kan sætte ind med målrettede, pædagogiske aktiviteter for gruppen.

It-systemet understøtter pædagogernes arbejde med at observere børnene systematisk og ensartet og sikrer gennem påmindelser, at de husker hvert barn.

”Det, man kan udrette med it, det er helt vildt. Jeg elsker, når en kommune eller institution prøver vores løsninger og siger: ’Hold op, hvor er det smart!’ Det kan jeg leve længe på.”

Torben Væring er medejer af INFOBA. Derudover er han INFOBAs produktchef.

”It-systemet understøtter pædagogernes arbejde med at observere børnene systematisk og ensartet og sikrer gennem påmindelser, at de husker hvert barn” Torben Væring, INFOBA

Når lederen skal opbygge en evalueringskultur, hvordan kan det digitale redskab, du har været med til at udvikle, have en understøttende effekt? Kan du give et eksempel fra praksis?

Mange institutioner vil meget gerne lære af deres erfaringer. Og pædagoger er gode til at evaluere forskellige projekter og aktiviteter. Men ofte ser vi, at pædagogerne tager ”mundtlige noter”. De taler om, hvad de har lært. Hvis, de skriver noget ned, glemmer de måske, hvor de har lagt noterne. De kan være svære at finde, og nogle gange glemmer de at tage dem frem igen og lære noget af deres erfaringer, når de skal bygge videre på dem.

Ét af vores it-redskaber hjælper dem med at gemme noterne ét sted, hvor alle relevante fagpersoner kan tilgå dem, finde dem og, hvor konklusionerne springer op og prikker dem på skulderen for at minde vedkommende om, at de er der og bør læses.

”Ledere og pædagogisk personale har så meget at huske på, når de vil dokumentere og evaluere deres arbejde. It-redskaber løfter en stor del af den byrde fra deres skuldre og hjælper dem med at fokusere på fagligheden, der indbefatter både børnene og hinanden.” Torben Væring, INFOBA

Interviewet er udført af Dorthe Filtenborg, Pædagogisk Udviklingskonsulent, LDD. Interviwet er udgivet i Det Gode Børneliv 2022. Læs hele Det Gode Børneliv Nr. 1 Årgang 4.