Fra væmmelig til vidunderlig: Sådan forvandler du jeres vagtplan

Kender du det? A4-arket med vagtskemaet er helt overstreget: Anne har byttet vagt med Fatima, Søren har arbejdet en halv time ekstra fredag og mødt et kvarter tidligere ind mandag morgen. Ea har meldt sig syg og tilkaldevikaren Morten er kaldt på arbejde.

Det er jo lige til at blive overanstrengt af. At planlægge vagter i landets daginstitutioner er en kommunal nøgleopgave. arbejdsplanerne påvirker både den enkelte leder, medarbejder og børnene. En god arbejdsplan kræver ledelsens opmærksomhed, men den behøver ikke at være udmattende.

Få et nemmere planlægningsliv

Imidlertid skal der nu virkelig styr på arbejdsplanlægningen. Et flertal i Folketinget har besluttet at den kommende lov om minimumsnormeringer skal sikre børn, der starter i børnehave før, de er fyldt tre år, har samme normering som i vuggestuen: Højst tre børn pr. voksen.

Loven om minimumsnormeringer træder i kraft i januar 2024, men allerede nu er det muligt at få en online løsning til vagtplanlægning, som både giver overblik og gør livet som personaleplanlægger ualmindelig meget nemmere.

Læs mere om digital vagtplanlægning i dagtilbud.

Kontakt Salg