Forskningsbaseret viden: Styrk kvaliteten i dit dagtilbud

Ifølge Danmarks Evalueringsinstitut, kan forskning om kvalitet i dagtilbud opdeles i 3 elementer; strukturel kvalitet, proceskvalitet og resultatkvalitet. Her sætter vi fokus på 5 processuelle forhold, som kan hjælpe dig til at styrke kvaliteten i dit dagtilbud. De fem forhold handler om interaktioner, leg, rutineprægede situationer og aktiviteter, forældresamarbejde og ledelse.

Led dit dagtilbud til styrket kvalitet

Ledelsen af din institution sætter scenen for, hvordan hverdagen forløber. Ledelse i dagtilbud dækker over flere forhold såsom personaleledelse, strategisk ledelse, faglig ledelse og administrativ ledelse.

En stærk og tydelig faglig ledelse, der sætter klare rammer for læringsmiljøet, giver kvaliteten i din institution et nøk opad. God ledelse gør institutionen til et skønt sted at arbejde og det betyder at fagligt-dygtigt personale vil søge mod dig. Top-tunet personale højner typisk kvalitet i den pædagogiske opgaveløsning og giver i sidste ende bedre trivsel blandt børn og mere tilfredse forældre.

Men det nytter ikke noget at din ledelse, som et dårligt jobopslag, prædiker om abstrakte begreber, som at være agile og omstillingsparate. Ledelsens tanker, ideer og tiltag skal kunne omsættes til handlinger. For ellers kan ideerne ikke blive til virkelighed på blå, rød og grøn stue.
Døjer I med lidt for abstrakte mål, så stil jer selv spørgsmålet: Hvilke konkrete handlinger skal der til, for vi bliver bedre til fx. at inddrage forældrene, til at bruge digitale måleredskaber eller til at være omstillingsparate?

Det stopper ikke her. Ifølge Danmarks Evalueringsinstitut viser forskning, at videreuddannelse af personale og ledelsens evne til at engagere det pædagogiske personale har stor indvirkning på læringsmiljøets kvalitet. Det kræver dialog og interaktioner mellem ledelsen og det pædagogiske personale.

Få et formidabelt samarbejde med Fatimas, Alberts og Mies forældre

Gode relationer og et godt samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale understøtter børnenes trivsel, udvikling og læring. Det gør det fordi der skabes en rød tråd mellem barnets læringsarenaer i institutionen og i barnets hjem.

Forskning viser, jo mere forældrene involveres i barnets læring, jo mere udvikler børnene deres kognitive og sociale kompetencer.

Men hvad karakteriserer et godt forældresamarbejder?

  1. Først og fremmest er tillidsbaseret kommunikation, præget af åbenhed, dialog og gensidighed alfa og omega.
  2. Forskningen peger også på at forældre ønsker sig mere dialog og vejledning fra pædagogisk personale. Det er værd at tænke over, næste gang Ellys forældre ligner et sort spørgsmålstegn, når du siger, de bør have fokus på Ellys relationskompetente handlinger derhjemme.
  3. Det er vigtigt at være opmærksom på, at forældre, ligesom deres børn, ikke er ens. Derfor bør forældresamarbejdet tilpasses til den enkelte forældre, så vigtig viden ikke går tabt.

Interaktioner mellem dig og dine børn styrker kvaliteten
Både dansk og udenlandsk forskning viser, at en formidabel kvalitet i dit dagtilbud mest af alt påvirkes af interaktion mellem dine børn og dit pædagogiske personale. Så her er det vigtigt at sætte ekstra ind.

Gode interaktioner med dine børn skaber du ved at sørge for du er nærværende, at du er forstående og at du inddrager barnet og dets interesser i jeres interaktion. Det er også vigtigt ofte at skabe kontakt med hvert barn, fordi et højt antal interaktioner i sig selv har værdi.

Gør hverdagen til en leg

Når du leger far, mor og børn med Fie eller kører rundt på gulvtæppet med racerbiler sammen med Rahim, er du med til at styrke kvaliteten i din institution. Børn øver sig nemlig i relationer, når de leger sammen, og på den måde udvikler dine børn sig emotionelt og socialt gennem leg.

Halter det lidt med de mindste poders deltagelse, kan du styrke deres engagement ved selv at deltage aktivt og hjælpe børnene videre i legen, hvis de går i stå eller bliver uvenner.

Få rutiner på menuen

Rutineprægede situationer finder sted i din institution hver dag – fx måltider, garderobesituationer, hente- og bringesituationer, sove- og hvilesituationer, bleskift m.m.

En balance mellem voksenstyring og børnenes medbestemmelse er ifølge Danmarks Evalueringsinstitut afgørende for at styrke kvaliteten i dit dagtilbud. Dine børn kan inddrages i rutinerne, ved at få mulighed for at igangsætte og spille en rolle ved jeres fælles aktiviteter. Giv fx dine børn en stemme under samlingen, lad dem komme med input og giv alle, fra Amanda til Zahir en lige mulighed for at blive hørt. Det er en god fællesskabsøvelse.