Forskningsbaseret, online værktøj vil øge kvaliteten med tilsyn i dagtilbud

Professionshøjskolen UCN og it-virksomheden INFOBA går sammen om et forskningsbaseret, online værktøj til kommuner, institutioner og pædagoger for at skabe et bedre tilsyn i landets vuggestuer, børnehaver og dagplejer. 

Hver dag arbejder pædagoger, medhjælpere, dagplejere, ledere og konsulenter på at skabe den bedst mulige kvalitet i landets vuggestuer, børnehaver og i dagplejen, så alle børn trives, udvikler sig, lærer og dannes.

Nu får de hjælp til opgaven.

Act2learn Pædagogik og Læring ved Professionshøjskolen UCN har indgået et samarbejde med it-virksomheden INFOBA. Sammen vil de kombinere det dialog- og forskningsbaserede redskab KVALid med den digitale tilsynsplatform, som kommunerne kender.

KVALid står for: Kvalitet i dagtilbud. Pædagoger bruger redskabet til dialog, refleksion og aktion omkring en række temaer i pædagogisk praksis, som har betydning for børns trivsels-, lærings-, udviklings-, og dannelsesmuligheder. Det bygger på national og international forskning om kvalitet i dagtilbud.

Idéen er at pædagogerne flytter fokus fra det enkelte barn til læringsmiljøet og det ansvar, det pædagogiske personale har for det. På den måde bliver kvaliteten af et dagtilbud vurderet ud fra de muligheder, dagtilbuddet stiller til rådighed for børnene og børnenes muligheder for at påvirke disse betingelser i dagtilbuddet.

Tilsyn er en vigtig opgave

”Jeg er rigtig glad for, at vi i UCN har indgået samarbejde med INFOBA om at digitalisere vores pædagogiske dialogredskab, KVALid. Tilsynsopgaven på dagtilbudsområdet er en utrolig vigtig opgave, og det er vigtigt for os, at vi kan være med til at understøtte kommunerne i denne opgave”, siger Mathilde Nyvang Hostrup, der er områdeleder i UCN act2learn Pædagogik & Læring og fortsætter:

“KVALid er udviklet i et tæt samarbejde med praksis. Gennem KVALid, får ledere og pædagogisk personale lettere adgang til helt konkrete, forskningsinformerede tegn på høj og lav kvalitet i den pædagogiske praksis. Nu tilbydes værktøjet i en digitaliseret form, hvilket jeg er sikker på, vil opfylde et behov hos de kommuner der anvender KVALid til styrke evalueringskulturen og løfte kvaliteten i dagtilbud”.

Kombinationen af KVALid og INFOBA Tilsyn giver det pædagogiske personale et tydeligt udgangspunkt, et mål og en vej til at løfte kvaliteten, fortæller partner Torben Væring fra INFOBA.

”Med platformen får det pædagogiske personale mulighed for systematisk at løfte kvaliteten af tilsyn på daginstitutionsområdet, så flere børn trives, udvikler sig og lærer gennem leg”, siger han.