Skab kvalitet i dagligdagens mange rutiner

Rutineaktiviteter er noget i gør ofte og som `sidder på rygraden´. Typisk er rutineprægede situationer afgrænsede i tid og sted og kan have fokus på et eller flere områder i den pædagogiske læreplan.  

Tænk på jeres daglige måltider, garderobesituationer med af og påtagning af regnjakker og gummistøvler, hente- og bringesituationer med børn og forældre alle steder, sove- og hviletid, bleskift og vi kunne blive ved.

Inddrag jeres børn og styrk kvaliteten

Børnenes deltagelse i aktiviteter styrkes, når de ikke er for stramt voksen-styret. For at opnå gode rutineprægede situationen er det derfor vigtigt, at både børn og voksne får lov at bestemme i aktiviteterne. Og hvordan sikrer du så det?

Børnene skal både have lov at igangsætte aktiviteterne og være en del af at beslutte, hvordan de skal udføres. Milla bestemmer måske, hvornår hun gerne vil have frugt eller hvilken hun vil have, i morgen placerer hun en børnebog i det skød og igangsætter selv en hyggestund med højtlæsning. 

Forskningen viser, at måltidssituationen er et frirum, der både fungerer som en arena for social udvikling og hvor børnene øver sig i sproglige og kommunikative færdigheder. Samlingen er et eksempel på en aktivitet, der som fællesskabsøvelse styrker børnenes demokratiske orientering og sociale kompetencer, hvis alle har lige adgang til at blive hørt.