Har I styr på det pædagogiske tilsyn under corona?

Mange institutioner kører eller har kørt med nødbemanding under corona. Ikke desto mindre skal kommunerne stadig føre tilsyn med deres daginstitutioner.

Kommunernes Landsforening (KL) har ikke overblik over omfanget af tilsyn under corona. Men en pædagogisk konsulent på fysisk tilsynsbesøg kommer jo i kontakt med mange bobler i løbet af sin arbejdsuge. Så mon ikke mange kommuner udskyder tilsynet på ubestemt tid? Det er forståeligt og fornuftigt.

Men livet går jo videre i børneinstitutionerne. De små poder og pædagogerne er ikke hjemsendt som mange andre. Trivslen kan være truet på grund af nye corona-rutiner. Derfor er tilsynet ekstra vigtigt i denne tid. Både nu og på længere sigt er et digitalt tilsynsværktøj en god investering.

Tilsyn gør det digitalt og praktisk muligt

Med et digitalt tilsynsmodul fra INFOBA kan I samle alle jeres tilsyn ét sted og sikre, at alle institutioner får samme behandling.

Hvis I udfører tilsyn online under corona, gør INFOBA Tilsyn det lettere, fordi alle parter har adgang til systemet. Børnehaveledere, forvaltningens ledelse og de pædagogiske konsulenter har hver deres adgang til det fælles værktøj, der samler spørgsmål, svar og refleksioner ét sted. Og I kan nemt kan trække data ud til politikerne.

Fordele for forvaltningen

Ensartet behandling af alle typer institutioner

Definér selv antal institutioner, typer, kategorier og spørgsmål

Automatisk genereret tilsynsrapport hvor indholdet kan tilpasses

Fordele for institutionslederen 

Dialogbaseret tilsyn, der løfter pædagogikken

Indblik i pædagogisk praksis

Alle dokumenter og noter samlet ét sted

Kontakt Salg