Få overblik over tilsyn med ét fælles værktøj

Hvordan er det nu lige med det dér tilsyn? Hvor lagde du papirerne med udviklingspunkterne fra sidste tilsyn? Hvornår fører forvaltningen tilsyn igen? Hvor kan I holde styr på jeres fremskridt? Sammen med Gladsaxe kommune udviklede vi for et par år siden et digitalt redskab til de kommunale tilsyn. 

Ønsket om et digitalt værktøj
Gladsaxe Forvaltning henvendte sig til os med ønsket om sammen at udvikle et digitalt tilsynsredskabGladsaxe Kommunes ønske opstod i forbindelse med bunkerne af papir og forskelligartede noter, som de færreste kunne bruge til noget efterfølgende. 

Et fælles tilsynsredskab
Tilsyn skal ske på et tydeligt grundlagDet digitale redskab sikrer at forvaltningens tilsyn har samme form, afsæt og indhold i alle børnehusene, som institutionerne kaldes i Gladsaxe. 

Nu ved alle børnehuse, at tilsyn er sket i alle børnehusene på samme tidspunkt af dagen. På den måde har alle børnehuse samme udgangspunkt for deres tilsyn.
Desuden kan tilsynsredskabet også benyttes i Aula. 

Udviklingspunkter
Hvis der er behov for forbedring og udvikling, får institutionen et såkaldt ’udviklingspunkt’. Herefter kan børnehuslederen beskrive, hvordan børnehuset vil arbejde med det. Denne beskrivelse kan områdelederen og den pædagogiske konsulent læse med i. Punktet forsvinder, når børnehuset har løst udfordringen. På den måde kan alle se, at der er arbejdet med området. 

Skal vi lege?
Ideen tog afsæt i Gladsaxe Kommunes spirende ønske og endte som et fuldt funktionsdygtigt produkt, som kan benyttes af alle typer institutioner.
Har vi endnu ikke har en løsning på dit ønske, så er du altid velkommen til at kontakte os via kontaktformularen. Måske dit ønske bliver det vi skal prale af næste gang? 

Færre end hver femte kommune fører et fuldt ud systematisk, regelmæssigt og konsekvent tilsyn.

Kun halvdelen af landets kommuner kommer på uanmeldt besøg og uformelle tilsyn i daginstitutionerne.

Færre end seks ud af 10 af kommunerne fører tilsyn med alle seks lovpligtige elementer i de offentlige institutioner.

Kontakt Salg