Tid til Tilsyn?

Datoen er i kalenderen, og du er som leder sammen med din områdeleder og medarbejder klar til, at kommunens pædagogiske konsulent kommer forbi på tilsyn.

Men hvad var det nu, I aftalte med konsulenten, da vedkommende sidst var på tilsyn? Fik I rettet op på de dér punkter ude på legepladsen? Hvordan håndterede I det stigende sygefravær blandt personalet? Og læreplanerne, er de ført ud i livet?

Du finder det lange prosaagtige word-dokument, hvor du har beskrevet jeres arbejde. Da konsulenten ser det, løfter vedkommende et øjenbryn. Overblikket mangler. Systematikken halter.

Få overblik og undgå tilfældigheder

Når lille Frida og Edvard begynder i vuggestue, børnehave eller dagpleje, har kommunen en pligt til at føre tilsyn med, at daginstitutionen eller dagplejen følger loven. Mange institutioner ser det som en mulighed for at få en god og konstruktiv dialog med den pædagogiske konsulent om, hvordan livet i institutionen kan blive et nøk bedre for alle.

Tre gode råd

  1. Gå struktureret til værks – for eksempel med et digitalt tilsynsværktøj
  2. Sørg for et godt overblik over de emner, I skal runde
  3. Læg en god plan

Læs mere om Tilsyn her.

Kontakt Salg